LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tổ chức "Vui hội trăng rằm" cho con công nhân lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thay mặt Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao quà cho học sinh khó khăn ở vùng biển vừa trải qua sự cố môi trường. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thay mặt Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao quà cho học sinh khó khăn ở vùng biển vừa trải qua sự cố môi trường. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thay mặt Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao quà cho học sinh khó khăn ở vùng biển vừa trải qua sự cố môi trường. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top