LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tổ chức huấn luyện vệ sinh an toàn lao động cho đối tượng nhóm 1

Buổi huấn luyện về ATVSLĐ. Ảnh: HT.
Buổi huấn luyện về ATVSLĐ. Ảnh: HT.
Buổi huấn luyện về ATVSLĐ. Ảnh: HT.
Lên top