LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tại buổi gặp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tại buổi gặp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ. Ảnh: Hưng Thơ.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tại buổi gặp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top