LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tiếp nhận hệ thống đèn chiếu sáng cho các trường học vùng khó

Lễ tiếp nhận hệ thống đèn chiếu sáng lớp học. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ tiếp nhận hệ thống đèn chiếu sáng lớp học. Ảnh: Hưng Thơ.