LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Thăm hỏi người lao động bị tai nạn tại mỏ đá

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên người lao động bị tai nạn lao động. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên người lao động bị tai nạn lao động. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên người lao động bị tai nạn lao động. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top