LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tập huấn nghiệp vụ tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Ảnh: HT.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Ảnh: HT.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Ảnh: HT.
Lên top