LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tạo điều kiện cho CĐCS các trường học hoạt động hiệu quả

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công đoàn ngành Giáo dục với 09 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công đoàn ngành Giáo dục với 09 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công đoàn ngành Giáo dục với 09 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM