LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tặng tivi cho trường học và trạm y tế ở vùng khó

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng tivi các đơn vị ở vùng khó bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng tivi các đơn vị ở vùng khó bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng tivi các đơn vị ở vùng khó bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top