LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Sinh hoạt chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp cùng con thời hiện đại”

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: HT.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: HT.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: HT.
Lên top