LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Nỗ lực đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành với đoàn viên, người lao động. Ảnh: Ly Na.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành với đoàn viên, người lao động. Ảnh: Ly Na.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành với đoàn viên, người lao động. Ảnh: Ly Na.
Lên top