Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Nỗ lực để hoàn thành chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên“