LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Nhiều hoạt động nổi bật trong phong trào thi đua năm 2019

Khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: HT.
Khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: HT.
Khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: HT.
Lên top