LĐLĐ tỉnh Quảng Trị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đón nhận cờ thi đua của Thủ  tướng Chính phủ trao tặng. Ảnh: Hưng Thơ.
LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Ảnh: Hưng Thơ.
LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top