LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Không doanh nghiệp nào nợ lương người lao động