LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Khám bệnh “khó nói” và cấp thuốc miễn phí cho người lao động

Tư vấn khám sức khỏe cho lao động nữ. Ảnh: HT.
Tư vấn khám sức khỏe cho lao động nữ. Ảnh: HT.
Tư vấn khám sức khỏe cho lao động nữ. Ảnh: HT.
Lên top