LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Hỗ trợ cho người dân vùng lũ

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cùng đại diện Báo Lao Động hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Ảnh: HT.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cùng đại diện Báo Lao Động hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Ảnh: HT.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cùng đại diện Báo Lao Động hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Ảnh: HT.
Lên top