LĐLĐ tỉnh Quảng Trị gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tại đảo Cồn Cỏ

Nghi thức đóng điện công trình xây dựng nhà lắp đặt máy phát điện trạm điện Cồn Cỏ. Ảnh: Tr.L.
Nghi thức đóng điện công trình xây dựng nhà lắp đặt máy phát điện trạm điện Cồn Cỏ. Ảnh: Tr.L.
Nghi thức đóng điện công trình xây dựng nhà lắp đặt máy phát điện trạm điện Cồn Cỏ. Ảnh: Tr.L.
Lên top