LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Đổi mới tổ chức công đoàn trong tình hình mới

Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ
Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ
Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top