LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đổi mới để chăm lo cho người lao động

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ ba, phải sang) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thế Lập (bìa phải) thăm hỏi người lao động ở Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai. Ảnh: Hưng Thơ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ ba, phải sang) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thế Lập (bìa phải) thăm hỏi người lao động ở Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai. Ảnh: Hưng Thơ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ ba, phải sang) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thế Lập (bìa phải) thăm hỏi người lao động ở Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top