LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Chỉ đạo thành công đại hội điểm Công đoàn huyện Hướng Hóa

Ban chấp hành LĐLĐ huyện Hướng Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hưng Thơ.
Ban chấp hành LĐLĐ huyện Hướng Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hưng Thơ.