Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: CĐ cấp trên sẽ “đóng vai” cán bộ CĐCS để bảo vệ người lao động