Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Cán bộ công đoàn phải đổi mới từ nhận thức đến hành động ​