LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh: Yêu cầu Cty Nosco - Vinalines sớm trả lương cho CNLĐ

Nhà máy đóng tàu Nosco - Vinalines tại xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) nhiều tháng nay không thanh toán lương đầy đủ cho người lao động. Ảnh: T.N.D
Nhà máy đóng tàu Nosco - Vinalines tại xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) nhiều tháng nay không thanh toán lương đầy đủ cho người lao động. Ảnh: T.N.D
Nhà máy đóng tàu Nosco - Vinalines tại xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) nhiều tháng nay không thanh toán lương đầy đủ cho người lao động. Ảnh: T.N.D
Lên top