LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi: Trao tặng 200 suất quà cho CNLĐ khó khăn

Ông Trần Quang Tòa - Chủ tịch LĐLĐ trao quà cho NLĐ. Ảnh: LĐLĐ Quảng Ngãi
Ông Trần Quang Tòa - Chủ tịch LĐLĐ trao quà cho NLĐ. Ảnh: LĐLĐ Quảng Ngãi
Ông Trần Quang Tòa - Chủ tịch LĐLĐ trao quà cho NLĐ. Ảnh: LĐLĐ Quảng Ngãi
Lên top