LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi: Tổng kết 5 năm triển khai chương trình “MẤCĐ”