LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi khám, phát thuốc miễn phí cho 600 người lao động

Khám chữa bệnh cho các công nhân ở công ty Happy Furniture. Ảnh: Thanh Chung
Khám chữa bệnh cho các công nhân ở công ty Happy Furniture. Ảnh: Thanh Chung
Khám chữa bệnh cho các công nhân ở công ty Happy Furniture. Ảnh: Thanh Chung
Lên top