LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ Quảng Ngãi
LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ Quảng Ngãi
LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ Quảng Ngãi
Lên top