LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi có tân Phó chủ tịch

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi bầu bổ sung Ban chấp hành các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: LĐLĐ Quảng Ngãi
LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi bầu bổ sung Ban chấp hành các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: LĐLĐ Quảng Ngãi
LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi bầu bổ sung Ban chấp hành các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: LĐLĐ Quảng Ngãi
Lên top