LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Trao tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top