LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Trao tặng khẩu trang cho người lao động

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao tặng khẩu trang cho người lao động. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao tặng khẩu trang cho người lao động. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao tặng khẩu trang cho người lao động. Ảnh: Thanh Chung
Lên top