Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Tổng kết 4 năm thực hiện Tiểu đề án 2