LĐLĐ tỉnh Quảng Nam thăm con người lao động có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng quà cho các con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Quảng Nam
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng quà cho các con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Quảng Nam
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng quà cho các con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Quảng Nam
Lên top