LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tăng cường phối hợp hoạt động cùng LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá