LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Thanh Chung
Lên top