LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Luôn chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam và Huân chương Lao động hạng Ba cho LĐLĐ huyện Duy Xuyên. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam và Huân chương Lao động hạng Ba cho LĐLĐ huyện Duy Xuyên. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam và Huân chương Lao động hạng Ba cho LĐLĐ huyện Duy Xuyên. Ảnh: Thanh Chung
Lên top