LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Kiện toàn nhân sự, chuẩn bị đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVI

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Đặng Văn Chương phát biểu tại hội nghị. Ảnh Công Huy
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Đặng Văn Chương phát biểu tại hội nghị. Ảnh Công Huy
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Đặng Văn Chương phát biểu tại hội nghị. Ảnh Công Huy
Lên top