LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Đẩy mạnh thi đua, không ngừng sáng tạo

Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam thăm hỏi người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.Chung
Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam thăm hỏi người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.Chung
Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam thăm hỏi người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.Chung
Lên top