LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cùng chung tay chống dịch COVID-19

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trực tiếp trao tặng khẩu trang cho những NLĐ tự do trên địa bàn. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trực tiếp trao tặng khẩu trang cho những NLĐ tự do trên địa bàn. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trực tiếp trao tặng khẩu trang cho những NLĐ tự do trên địa bàn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top