LĐLĐ tỉnh Quảng Nam bàn "Mái ấm công đoàn" cho người lao động

Ông Lưu Văn Thương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam bàn giao "Mái ấm công đoàn" cho ông Huỳnh Một. Ảnh: Thanh Chung
Ông Lưu Văn Thương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam bàn giao "Mái ấm công đoàn" cho ông Huỳnh Một. Ảnh: Thanh Chung
Ông Lưu Văn Thương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam bàn giao "Mái ấm công đoàn" cho ông Huỳnh Một. Ảnh: Thanh Chung
Lên top