LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: 6/7 “Mái ấm công đoàn” từ món quà của Thủ tướng được khởi công

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao bảng tượng trưng "Mái ấm công đoàn" cho công nhân nghèo. Ảnh: LP
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao bảng tượng trưng "Mái ấm công đoàn" cho công nhân nghèo. Ảnh: LP
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao bảng tượng trưng "Mái ấm công đoàn" cho công nhân nghèo. Ảnh: LP
Lên top