LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: 5 năm, gần 18 tỉ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong việc vận động, xây dựng Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong việc vận động, xây dựng Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong việc vận động, xây dựng Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top