LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao hỗ trợ máy phát điện cho cán bộ bảo vệ rừng

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao tặng máy phát điện cho Chi nhánh lâm trường Phú Lâm. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao tặng máy phát điện cho Chi nhánh lâm trường Phú Lâm. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao tặng máy phát điện cho Chi nhánh lâm trường Phú Lâm. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top