LĐLĐ tỉnh Quảng Bình có Phó Chủ tịch mới

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình chúc mừng tân Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phi Khanh. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình chúc mừng tân Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phi Khanh. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình chúc mừng tân Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phi Khanh. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top