LĐLĐ tỉnh Quảng Bình: Bàn giao nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn

Lễ bàn giao nhà ở công vụ cho giáo viên. Ảnh: CĐ.
Lễ bàn giao nhà ở công vụ cho giáo viên. Ảnh: CĐ.
Lễ bàn giao nhà ở công vụ cho giáo viên. Ảnh: CĐ.
Lên top