LĐLĐ tỉnh Quảng Bình: Bàn giao nhà công vụ cho giáo viên vùng khó

Công đoàn tỉnh Quảng Bình bàn giao nhà công vụ cho giáo viên vùng khó. Ảnh: X.H
Công đoàn tỉnh Quảng Bình bàn giao nhà công vụ cho giáo viên vùng khó. Ảnh: X.H
Công đoàn tỉnh Quảng Bình bàn giao nhà công vụ cho giáo viên vùng khó. Ảnh: X.H
Lên top