LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao hơn 1.300 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao hỗ trợ Nhà Mái ấm công đoàn cho NLĐ.
LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao hỗ trợ Nhà Mái ấm công đoàn cho NLĐ.
LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao hỗ trợ Nhà Mái ấm công đoàn cho NLĐ.
Lên top