LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Trao 90 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn

Đồng chí Phạm Sơn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn.
Đồng chí Phạm Sơn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn.
Đồng chí Phạm Sơn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn.
Lên top