LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Trao 45 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao tiền hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho chị Hạnh. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao tiền hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho chị Hạnh. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao tiền hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho chị Hạnh. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lên top