LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Tổng kết Công tác Công đoàn 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Phú Thọ năm 2017
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Phú Thọ năm 2017
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Phú Thọ năm 2017
Lên top