LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Sát sao thanh, kiểm tra các bếp ăn tập thể

Lên top